İş Hukuku

Avukat Burak Evci, Florya Hukuk Bürosu, boşanma avukatı, ceza avukatı ve bilişim avukatı olarak hukuki danışmanlık, avukatlık bürosu ve dava takip hizmeti sunuyor.

Telefon: 0212 556 30 96info@burakevci.av.tr
İş Hukuku
İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü .
 • İşçi ve işveren arasındaki tüm ihtilafların çözümü
 • Kıdem, ihbar, fazla mesai, genel tatil vb. alacaklara ilişkin davalar
 • İşe iade davaları
 • Mobbing ve işyeri tacizi ve buna bağlı tazminat davaları
 • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi
 • İşçi – işveren ilişkisi bağlamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması
 • İşçi – işveren ilişkisi kapsamında tarafların akdi ve kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması
 • İşçi – işveren ilişkisinde sözleşmeden ve kanundan doğan her türlü bildirimlerin yapılması
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin hazırlanması
 • Vardiya destek primi vb. tazminat davaları
 • Meslek ilkelerimiz: Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
 • Adalet: Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.