Miras Hukuku

Avukat Burak Evci, Florya Hukuk Bürosu, boşanma avukatı, ceza avukatı ve bilişim avukatı olarak hukuki danışmanlık, avukatlık bürosu ve dava takip hizmeti sunuyor.

Telefon: 0212 556 30 96info@burakevci.av.tr
Miras Hukuku
Miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi
 • Mirasın reddi
 • Mirastan feragat
 • Iskat
 • Mirasçılık belgesinin alınması
 • Miras paylarının devri
 • Miras ortaklığı için temsilci atanması
 • İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi
 • Miras sebebiyle istihkak davaları
 • Miras sebebiyle açılacak izaleyi şüyu davaları
 • Terekede ihtiyati tedbirler
 • Mirasçılık belgesinin iptali davası
 • Vasiyetnamenin iptali davası
 • Mirasta iade davası
 • Miras sözleşmesi
 • Vasiyetname düzenlemesi
 • Miras taksim sözleşmesi düzenlenmesi
 • Meslek ilkelerimiz: Bu site, Avukatlık Mesleği Etiğine, Meslek İlke ve Kurallarına uymayı kutsal bir ödev saymaktadır.
 • Adalet: Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz.